Kalverdiarree

undefined

Kalverdiarree

Diarree bij de kalveren is een vervelend probleem. De dieren lopen een groei achterstand op en zijn vaak extra gevoelig voor andere ziektekiemen. Ook zorgt het voor extra werk en kost de behandeling van de dieren geld. Goede redenen dus om kalverdiarree te voorkomen en eventuele problemen gericht aan te pakken.. Verwekkers van diarree Vaak geeft de leeftijd van de dieren waarop de diarree is begonnen een duidelijke aanwijzing met welke verwekker we te maken hebben. Eenvoudig uit te voeren mestonderzoek kan de diagnose bevestigen. Dit is erg belangrijk omdat zo een gerichte aanpak mogelijk is. E. coli Een E. coli-infectie treed meestal op in de eerste levensweek (dag 1-7). De kalveren zijn vaak erg ziek, hebben overvloedige waterige diarree en drogen zeer snel uit. Sterfte treed vaak op. Therapie bestaat uit rehydratie met behulp van electrolyten. Geef meerdere keren over de dag kleine porties (bijv iedere 3 uur een halve liter). Zorg ervoor dat het kalf warm blijft. Evt kan antibiotica ondersteunend werken. Rota-, Coronavirus Deze vorm van diarree treedt op tussen dag 3 en 3-4 weken leeftijd. Deze virussen beschadigen de darmwand, waardoor het kalf geen vocht en voedingsstoffen meer kan opnemen. De kalveren kunnen sterven als gevolg van uitdroging en secundaire infecties (bijv E. coli).

Cryptosporidien

Diarree veroorzaakt door deze darmparasiet, treedt meestal op in week 2-3. De mest is bleek, gelig en waterig. Als gevolg van secundaire infecties kunnen de dieren ernstig ziek worden. Meestal herstellen de dieren na enkele weken. Cryptosporidien zijn zeer resistent in de omgeving, zodat de volgende groep kalveren ook weer makkelijk besmet raakt. Behandeling is mogelijk met Halocur, dit zorgt voor mindere uitscheiding van de parasiet waardoor de infectiedruk daalt en beter immuniteitsopbouw mogelijk is.

Coccidiose

Coocidiose treed vaak iets later op, vanaf 4-6 weken leeftijd. Echter als de infectiedruk hoog is kunnen de problemen ook al eerder optreden. Kenmerkend voor diarree door coccidiose is dat de dieren vaak erg persen op de mest en er soms wat vers bloed bij de mest zit. Ook coccidien zijn zeer resistent in de omgeving. Behandelen kan met Vecoxan, belangrijk hierbij is dat het gehele koppel behandeld wordt. Evt kan een nieuwe groep dieren preventief behandeld worden. Salmonella Salmonella-infecties kunnen diarree geven vanaf een leeftijd van 2 -6 weken. Echter, vaker zien we bij een Salmonella besmetting ook andere symptomen: longontsteking, dikke ontstoken gewrichten en afsterven van de staartpunt. Ook bij de melkkoeien kunnen problemen optreden door Salmonella. We zien dan koorts, diarree, abortus en soms zelfs sterfte. Overige oorzaken Niet altijd wordt diarree veroorzaakt door ziektekiemen. Ook fouten in het rantsoen zoals niet goed bereide kunstmelk (verkeerde temperatuur of concentratie), matige kwaliteit melkpoeder of te abrupte voerovergangen kunnen diarree tot gevolg hebben. Vaccinatie Indien de problemen veroorzaakt worden door E. coli, Rota- of Coronavirus is het mogelijk om te vaccineren. Hierbij worden de moederdieren tijdens de droogstand gevaccineerd, waardoor de biest van deze dieren een hogere concentratie aan afweerstoffen bevat en dus een betere bescherming geeft tegen deze kiemen. Tips 1) Bij problemen met diarree is mestonderzoek heel eenvoudig uit te voeren op de praktijk. Neem hiervoor een klein beetje mest van nog niet behandelde dieren, die nog maar kort diarree hebben. 2) Huisvest nuchtere kalveren in eenlingboxen of iglo`s. Reinig en desinfecteer deze iedere keer voor er nieuwe kalfjes in komen. 3) Werk van jong naar oud. Zo voorkomt u versleep van ziektekiemen naar de jongste, gevoeligste dieren. Verzorg zieke dieren als laatste. 4) Zorg voor goede biestopname, dit verbeterd de weerstand. Zie hiervoor ook het stukje over “Biestmanagement”. 5) Werk hygienisch! Geef ieder kalf zijn eigen speenemmer en maak deze steeds met heet water schoon. Laat de emmers goed drogen. 6) Salmonella en Cryptosporidiose zijn zoonosen. U kunt hier dus zelf ook ziek van worden. Met name ouderen en kinderen zijn hiervoor erg gevoelig. Was regelmatig uw handen.