Verwerper/abortus

Onder abortus wordt verstaan: de geboorte van een niet-levensvatbare vrucht, waarvan organen en skelet al zijn gevormd. De drachtlengte van het schaap is ongeveer 147 dagen, waarbij het lam vanaf dag 135 levensvatbaar is.

Er zijn verschillende oorzaken voor verwerpen bij het schaap, zowel niet-infectieus als infectieus.
Bij niet-infectieuze oorzaken moet men vooral denken aan stress: een hond door het koppel, te weinig ruimte aan de voerbak of het onjuist uitvoeren van behandelingen waardoor stress ontstaat.

Van de infectieuze oorzaken die abortus veroorzaken, zijn de meeste niet zonder gevaar voor de mens. Vooral zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met verminderde weerstand moeten hier rekening mee houden.

Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste infectieuze oorzaken van abortus.

Toxoplasma gondii
Deze parasiet wordt vooral door jonge katten uitgescheiden. Veel schapen worden in hun leven met deze parasiet besmet. Wordt het schaap tijdens de dracht besmet, kan dit leiden tot abortus. Voor volgende drachten zijn de dieren resistent. Abortus treedt dan ook vooral op bij jonge dieren.
Bij de mens gaat een eventuele besmetting vaak symptoomloos voorbij. Echter, mensen met een verminderde weerstand kunnen ernstig ziek worden en bij zwangere vrouwen kan een infectie nadelige gevolgen voor de vrucht hebben.