Myasis

Sinds 1 januari 2008 is het couperen van de staarten bij lammeren officieel verboden. Veel schapenhouders zijn bang dat dit meer risico`s met zich meebrengt wat betreft myasis. Vandaar wat extra aandacht voor deze erg vervelende aandoening.

Myasis is een aantasting van de huid door de maden die afkomstig zijn van de blauwgroene bromvlieg, Lucillia sericata. Deze vlieg legt eitjes in de wol.
De maden die daar uit komen voeden zich met de huid en het vrijkomende weefselvocht waardoor ernstige wonden kunnen ontstaan.

Omdat binnen 24 uur de huid al aangetast kan zijn, is het zaak dagelijks Uw dieren te controleren. Belangrijk daarbij is dat de dieren in de benen komen omdat dan de verschijnselen beter te zien zijn. De dieren gaan veelvuldig liggen en staan, schuren, schudden met de staart en zijn erg onrustig. Na enige tijd zonderen ze zich af, worden sloom en eten en drinken niet meer.

Bij inspectie van deze dieren zult U vooral in natte, bevuilde wol maden aantreffen. Onderzoek het hele dier, de maden kunnen op meerdere plekken zitten.

Behandel de dieren direct!
? Knip alle losse wol weg
? Was de aangetaste huid met Neocidol
? Zorg dat alle maden weg zijn
? Maak de wond schoon en verzorg deze met wondspray of –zalf
? Bij ernstige aantasting van de huid antibiotica toedienen

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Bedenk dat myasis in korte wol nauwelijks voorkomt.
Scheer de dieren daarom op tijd en zorg voor een goed ontwormingsplan om bevuiling van de achterhand te voorkomen.
Ook kunt U de dieren wassen om zo de vliegen te bestrijden. Hiervoor dient de wol een lengte van minimaal 2 cm te hebben.
Geschikte middelen zijn Neocidol, wat een werkingsduur heeft van 4-6 weken of Clik. Dit werkt langer, namelijk 4-5 maanden.