Actueel

Wees alert op huidmadenziekte(myasis)

 

Normaal gesproken hebben we in april al de eerste gevallen van myiasis (huidmadenziekte). Door het koude voorjaar komt de blauwgroene bromvlieg Lucilia sericata, hoofdveroorzaker van myiasis, dit jaar later tot ontwikkeling. Nu de temperaturen snel stijgen kunnen we, zeker als de luchtvochtigheid voldoende hoog is, de eerste problemen snel verwachten. Volwassen vrouwelijke vliegen kunnen overal hun eitjes leggen waaruit binnen een dag larven komen. 

De blauwgroene bromvlieg komt af op de geur van rottend vlees of natte met mest of urine bevuilde wol. Op deze plaatsen maar ook op alle andere plaatsen in de wol kan de vlieg eieren leggen. Behalve aan de achterkant van het schaap, kan dit dus ook op andere plaatsen zoals de rug, de flank, bij de hoornbasis of in de tussenklauwspleet optreden. Onder warme vochtige omstandigheden komen die eieren al na 8-10 uur uit; bij lagere temperaturen duurt het wat langer.  Al na 4 uur huidcontact treden de eerste huidbeschadigingen op die na 24 uur kunnen verergeren. De eerste verschijnselen zijn schuren of bijten naar de aangedane plek, huidtrillingen of schudden van de staart. Later vreten de dieren niet meer, ze worden sloom, laten de kop hangen, blijven liggen en trekken niet meer op met het koppel.

De blauwgroene bromvlieg is 10-14 mm lang (iets groter dan de huisvlieg) en heeft een glimmende metaalachtige blauw-groene tot gouden kleuring met zwarte aftekeningen. De vlieg heeft zwarte borstelige haren en een drietal groeves op de borst. De vleugels zijn doorzichtig met bruine aderen en de voelsprieten en poten zijn zwart. De vaal gele of grijzige maden hebben een conische vorm en ademen door een tweetal ademhalingsopeningen aan de achterkant. De maden zijn ongeveer 10-14 millimeters lang.

Wanneer de omstandigheden voor de vlieg gunstig zijn, kan elk schaap myiasis krijgen. De rottende geur werkt zeer attractief en kan andere insecten aantrekken op relatief grote afstanden. Een besmet dier komt dus in een vicieuze cirkel terecht: steeds meer vliegen zullen hun eitjes komen afzetten op het slachtoffer. Onopgemerkte zieke dieren kunnen binnen 5 dagen in shock raken en sterven door bijkomende infecties, en vergiftiging door stoffen die bij weefselafbraak ontstaan.
 

Preventie:

  • Preventief wassen of behandelen (bij wollengte vanaf 2 cm)
  • Zomerscheren
  • Voorkóm bevuiling achterhand en diarree
  • Ruim kadavers op
  • En tenslotte: fokken op resistentie: door het uitselecteren voor de fokkerij van dieren die myisis hebben gehad en hun nakomelingen is het op termijn mogelijk om het aantal dieren dat myiasis krijgt aanmerkelijk te verkleinen.