Celgetal en uiergezondheid

undefined

Celgetal en uiergezondheid

Uierontsteking en koeien met een hoog celgetal komen op alle bedrijven voor en zorgen voor een behoorlijke kostenpost. Bovendien heeft het een negatieve invloed op uw arbeidsvreugde. Een mastitisgeval kost gemiddeld €275. Dit bedrag is opgebouwd uit productiederving, niet-geleverde melk, behandelkosten en evt voortijdige afvoer. Aanpak celgetalprobleem Een celgetal is in de meeste gevallen goed aan te pakken en er zijn veel mogelijkheden om het celgetal op uw bedrijf te verbeteren. Belangrijk daarbij is wel een langdurige, consequente aanpak van probleemdieren. Het vraagt veel inzet van de veehouder. Ook zullen soms lastige beslissingen genomen moeten worden om dieren af te voeren. Bacteriologisch onderzoek is een essentieel onderdeel van het Plan van Aanpak om vast te stellen welke bacteriën een rol spelen op uw bedrijf en met welke middelen zij het beste aangepakt kunnen worden

Stap 1: Stel voor uzelf een doel vast waar u naar toe wilt

Stap 2: Krijg inzicht in de probleemdieren aan de hand van MPR-uitslagen

Stap 3: Kijk kritisch naar deze dieren en hun kans op herstel.

Stap 4: Neem van de dieren waarvan de prognose goed is van 4 kwartieren een melkmonster om BO van te doen en celgetal te bepalen.

Stap 5: Stel aan de hand van de BO uitslagen een BedrijfsBehandelPlan op. De kans op herstel van dieren met een chronisch hoog celgetal is van een aantal factoren afhankelijk: ● Leeftijd en lactatienummer ( een vaars geneest vaak beter dan een oudere koe)

● welk kwartier is aangetast (voorkwartieren genezen beter)

● Hoe lang het dier al een hoog celgetal heeft.

● Soort bacterie die problemen veroorzaakt In het BedrijfsBehandelPlan kijken we niet alleen naar de meest geschikte antibiotica om dieren te behandelen, maar ook wat voor uw bedrijf een geschikte dipmiddel is en welke droogzetter u het best kunt gebruiken.

Tips

1) Kom snel in actie bij attentiedieren op de MPR-uitslag

2) Melk hoog celgetal dieren als laatst

3) Voorkom overdracht van koe naar koe tijdens het melken door handschoenen te dragen en voor iedere koe een nieuwe papieren doek te gebruiken.

4) Een Natte Meting van uw melkmachine kan veel inzicht geven.

5) Zorg voor goede boxhygiene door de boxen meerder malen per dag schoon te maken en evt kalk te strooien.

6) Zorg ervoor dat de weerstand van de koeien optimaal is: kijk naar voeding, mineralen en pak BVD aan