Spenen

Lammeren drinken de eerste 2 weken voornamelijk melk. Vanaf 10- 14 dagen kunt u de lammeren bijvoeren met speciale lammerenkorrels en hooi van goede kwaliteit. Zo wordt de pens ontwikkeling extra gestimuleerd.
Als de lammeren 3.5-4 weken oud zijn, kunnen ze evt. zonder melk.

De lammeren worden gespeend als ze ong. 15 kg wegen. Zorg ervoor dat de melkproductie van het moederdier al flink is afgenomen. Dit doet u door de krachtvoergift 3-5 weken na het aflammeren snel terug te voeren. Geef de ooien na het spenen een schraal rantsoen, zo drogen de uiers snel op.

● Speen altijd alle lammeren van 1 ooi tegelijkertijd.
● Het is beter om de ooien bij de lammeren weg te halen, dan andersom.
● Zorg ervoor dat ooien en lammeren elkaar niet zien of horen.
● Controleer enkele weken na het spenen de uiers van de ooien.