Landbouwhuisdieren

Optimale diergezondheid, dierwelzijn en kwalitatief goede melk zijn nog belangrijker geworden. Naast de zorg voor het individuele zieke dier, is bedrijfsadvisering een belangrijk deel van ons werk. Met ons team van enthousiaste, geborgde rundvee dierenartsen proberen wij, samen met u uw doelstellingen voor uw bedrijf te realiseren. Dit doen wij door iedere 4 of 6 weken een bedrijfsbezoek uit te voeren, waarbij alle voor uw bedrijf belangrijke zaken aan bod komen zoals fertiliteit, productie en rantsoen, uiergezondheid, jongvee-opfok, klauwgezondheid etcetera. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot gezondere koeien, die met minimaal gebruik van antibiotica, een optimaal bedrijfsresultaat leveren!

Onder de landbouwhuisdieren verstaan wij runderen, schapen, geiten en varkens. Het praktijkgebied is verspreid over de gemeenten Aalsmeer, Ouderkerk a/d Amstel, de Ronde Venen, Uithoorn, Abcoude, Baambrugge, Vreeland, Loenen a/d Vecht, Kortenhoef,’s Graveland en Loosdrecht.Wij zetten ons in voor kwaliteit van diergezondheid, zowel preventief als curatief. Wij hechten veel belang aan een goede service voor de professionele veehouder, maar ook de hobby houder zijn wij graag van dienst.

Wij streven naar een zo laag mogelijk medicijngebruik, door onderzoek en goede voorlichting.Tevens doen wij ons best de prijzen van de medicijnen laag te houden.

In onze praktijk werken wij onder meer met drie mobiele scans voor echografisch (dracht)onderzoek. Daarnaast kunnen wij op de praktijk melkmonsters inzetten voor bacteriologisch onderzoek, doen wij zelf bloed-, urine-, en mestonderzoek. Ook zijn wij lid van de GD BO Labservice en kunnen uw melkmonsters op de praktijk onderzoeken, met vaak al de volgende dag een uitslag!

Voor het opgeven van visites voor dezelfde dag kunt u tussen 8:00 en 9:00 's ochtends bellen. Vanaf 08.30 is er een dierenarts aanwezig, die uw telefonische vragen kan beantwoorden. Voor visites die na 09.00 worden doorgegeven voor diezelfde dag, geldt een aangepast tarief.