Identificatie en registratie

undefined


Sinds 2001 is het overheidsbeleid erop gericht om paarden en pony’s te registreren middels chippen en sinds 2004 is het chippen verplicht voor alle paarden, pony's en ezels.
De achtergrond hiervan is dat het paard door de overheid is aangemerkt als slachtdier.
Dit betekent dat het vlees van het paard geschikt moet zijn voor menselijke consumptie. Daarom wil de wetgever niet dat er bij het paard medicijnen gebruikt worden die kwalijk kunnen zijn voor de mens.
De eigenaar van een paard heeft nu de mogelijkheid zijn paard te laten registreren als niet-slachtdier. In het bij de registratie behorende paspoort kan dan vermeld worden of het paard uiteindelijk al of niet voor humane consumptie geschikt is.

Paardenhouders die bezwaren hebben tegen het gebruik van een chip kunnen volstaan met het noteren van het DNA-profiel in het paspoort en de aanvraag van een ontheffing. De meerkosten bij een controle van deze vorm van identificatie van paarden komen voor rekening van de paardenhouder die hiervan gebruik maakt.

Het chippen in de praktijk.
Het chippen van uw paard kan worden uitgevoerd door onze paardendierenarts. Hiervoor wordt een stukje van de vacht op de hals weggeschoren, de huid wordt ontsmet, waarna de chip met een injectienaald wordt ingebracht. Vervolgens wordt met de speciale Chipreader gecontroleerd of de chip goed is geplaatst.

Registratie
Bij het chipnummer hoort een sticker met barcode, deze wordt bevestigd op het registratieformulier, waarmee een paardenpaspoort aangevraagd kan worden.
Een algemeen paspoort wordt aangevraagd bij de KNHS.
Daarnaast heeft elk paardenstamboek een eigen organisatie die ook paardenpaspoorten uitgeven.